Svenska Kulturfonden har beviljat ett bidrag om 60.000 € för insamling av urin- och blodprover till Wise Nose ry:s cancerforskning.

Wise Nose – Suomen hajuerottelu ry tackar!

Tack_SK191118hr