DogRisk-tutkimusryhmä tekee koirien terveyteen, ruokintaan ja jalostukseen liittyvää poikkitieteellistä tutkimustyötä. Epidemiologista dataa suomalaisen koiran elinympäristöstä, sairauksista sekä ruokinnasta on kerätty vuodesta 2009 saakka suuren Ruokintakyselyn avulla. Tähän kyselyyn on vastannut jo yli 12 000 koiranomistajaa. Kyselystä saadun datan avulla luodaan hypoteeseja ja suunnitellaan kliinisiä tutkimuksia, joissa voidaan tarkemmin tutkia erilaisten sairauksien, ruokinnan, suolistomikrobiootan, aineenvaihdunnan ja koirien perimän yhteyttä.

Tutkimusryhmä on jo tehnyt myös dieetti-interventioita joka tarkoittaa että 2 koiraryhmää syövät eri ruokia kotona pidemmän aikaa. Otamme näytteitä ennen ja jälkeen ja pystymme sitten sanomaan miten aineenvaihdunta, suolistofloora, geeni ekspressio, veren ravintoprofiili ja muut serologiset ja hematologiset arvot muuttuvat.

Näiltä sivuilta löydätte tietoa tutkimusprojekteista, tutkijoista, tutkimustuloksista, rahoituskampanjastamme 5-11.11. sekä tutkimuksiin osallistumisesta. Tutkimusryhmän sivut löytyvät myös Facebookista.

Mukavia hetkiä tieteen parissa!