Syöpäkoirat – sairauksien tunnistaminen

Suomessa uusien syöpätapausten määrä oli vuonna 2012 yli 30 000 (Suomen Syöpärekisteri). Sairastavien suuri määrä antaa aihetta laajentaa syöpädiagnostisointitutkimusta uusille alueille myös Suomessa. Tutkimuksissa viitataan syöpäpotilaiden selviytymisprosentin nousevan, kun tauti todetaan mahdollisimman aikaisin (McCulloch ym. 2012). Visiot syöpää sairastavien potilaiden selviytymisprosenttien kasvusta ovat tutkimusta vauhdittamassa.

Yhteiskunnassa koirien kanssa tehtävä hajututkimus olisi nopea ja edullinen tapa löytää syöpä aiemmin, kuin mitä se jo olemassa olevin seulontamenetelmin on mahdollista.

Lue tutkimussuunnitelma Sairauksien tunnistaminen koirien avulla

Homekoirat

Home-etsintäkoirille on opetettu hajuerottelumenetelmällä monien eri homesukujen hajunäytteitä.

Eri homeet kasvavat eri alustoissa ja haisevat erilaiselle. Käytännön työssä homekoira törmää kuitenkin vauriokohtiin, joissa kasvaa päällekkäin usein monienkin eri homesukujen lajeja.

Homekoiran on osattava erottaa puhdas, vaurioitumaton rakennusmateriaali homeisesta materiaalista. Sen on myös oltava riittävän keskittynyt löytääkseen rakennuksesta ne kohdat, mistä haju tulee.

Homekoiran työtä vaikeuttavat jonkin verran rakennusten koneelliset ilmastoinnit ja hajujen kulkeutuminen rakenteissa syystä tai toisesta eri paikkaan vaurion todellisesta sijaintipaikasta.

Homekoiran työskentely helpottaa rakennuksen tilan selvittämistä; hajukohtien löytymisen jälkeen voidaan ottaa materiaalinäytteitä laboratoriotutkimuksia varten tai sopia korjausrakentajien kanssa tehtävistä jatkotutkimuksista.

Lue lisää homeista ›

Lutikkakoirat

Viime vuosina lutikat (Cimex lectularius), ovat lisääntyneet huomattavasti. Lutikka on pieni, n. 1-5 mm pitkä hyönteinen, joka käyttää ravinnokseen verta. Niiden havaitseminen on ongelman alkaessa vaikeaa, koska lutikat piiloutuvat mielellään sänkyjen runkoihin tai lattialistojen taakse, jolloin niitä ei silmin pysty näkemään. Silloin korvaamattomana apuna toimivat lutikkakoirat.

Suomen ensimmäiset lutikkakoirat aloittivat työnsä kesällä 2013. Lutikkakoira on koulutettu tunnistamaan elävän lutikan haju ja erottelemaan se mm. kuolleista lutikoista sekä muista ludelajeista.

Lue lisää lutikoista ›

Rottakoirat

Rottien torjunnan apuna voidaan käyttää rotan hajun tunnistamiseen koulutettuja hajukoiria. Koirat koulutetaan hajuerottelukoulutuksella tunnistamaan eri-ikäisten ja eri sukupuolta olevien rottien haju.

Koiria voidaan hyödyntää erilaisissa kohteissa tehostamaan rottatorjuntaa. Esimerkiksi isoissa kiinteistöissä koira voi ihmistä paljon nopeammin paikallistaa rottien kulkureitit ja majapaikat. Ulkotiloissa koira voi esim. tunnistaa, ovatko pihamaalta löytyvät kolot rotankoloja vai eivät. Koira pystyy myös erottelemaan aktiivisessa käytössä olevat rotankolot vanhoista, minkä avulla torjunta voidaan kohdistaa aktiivisiin koloihin. Lisäksi koiraa voidaan hyödyntää kertomaan onko kohteessa rottia vai ei. Tästä on hyötyä esimerkiksi ns. nollatoleranssin tiloissa, joissa rottien läsnäolo voi pilata materiaaleja.”

Lue lisää rotista ›