Scent detection dogs identify coronavirus patients reliably from skin swabs

A recent study by the University of Helsinki and Helsinki University Hospital confirmed that scent detection dogs can be taught to identify individuals with a coronavirus infection from skin swabs. In the experimental set-up at Helsinki-Vantaa International Airport in Finland, the accuracy of the scent detection dogs to identify the samples was 92 percent. Rapid…

Dofthundar identifierar coronaviruspatienter tillförlitligt från doftprover strukna över huden

En nyligen genomförd studie från Helsingfors universitet och Helsingfors universitetssjukhus bekräftar att dofthundar kan läras att identifiera coronavirusinfekterade individer från prover strukna med kompress över huden. I testupplägget på Helsingfors-Vanda flygplats var dofthundarnas förmåga att identifiera proverna som positiva eller negativa 92 procent korrekta. Snabb och korrekt identifiering och isolering av coronaviruspatienter är en viktig…

Hajukoirat tunnistavat koronaviruspotilaan varsin luotettavasti ihon pyyhkäisynäytteistä

Tuoreessa Helsingin yliopiston ja HUSin tutkimuksessa vahvistettiin, että hajukoirat voidaan opettaa tunnistamaan koronavirusinfektion saaneet henkilöt ihon pyyhkäisynäytteistä. Helsinki-Vantaan lentokentän koeasetelmassa hajukoirien tarkkuus tunnistaa näyte oikeaksi oli 92 prosenttia. Nopea ja tarkka koronaviruspotilaiden tunnistaminen ja eristäminen ovat tärkeä osa pandemian hallintaa. Nykyinen koronavirusinfektion diagnoosi perustuu PCR-testiin, joka tunnistaa tarkasti ja herkästi koronaviruksen muista taudinaiheuttajista. PCR-testit soveltuvat…

Tommy Wirénin luentosarja

TV:STÄ TUTTU KOIRA-ASIANTUNTIJA TOMMY WIRÉN PITÄÄ LUENTOSARJAN KALAJÄRVELLÄ HUHTI-TOUKOKUUSSA KESKIVIIKKOISIN 1. PENNUN KANSSA 27.4.2022 KLO 18-20.30 2. HIENOSTI HIHNASSA 4.5.2022 KLO 18-20.30 3. SOVELTUVA POHJAKOULUTUS KAIKKEEN 11.5.2022 KLO 18-20.30 Hinta 25€/ilta Ilmoittautumiset: info@wisenose.fi

Hajuerottelukoulutusta ammattitehtäviin tähtääville koiranomistajille

Hajuerottelukoulutusta ammattitehtäviin tähtääville koiranomistajille Kurssin tavoitteena on kouluttaa koiranohjaajalle mahdollisimman hyvät perusvalmiudet hajutyöskentelyyn sekä hallitsemaan hajuerottelun koulutusmenetelmä työvälineeksi erikoisetsintään. Koulutus koostuu lähipäivistä, joiden aikana vuorottelevat teoria opetus sekä käytännön harjoittelu koiran kanssa. Kurssin aikana koiralle opetetaan etsittävä haju sekä kyseiseen työhön soveltuva ilmaisukäytös, jonka avulla koira ilmaisee löytäneensä etsittävän hajun. Hajuerottelu menetelmällä koulutettua koiraa voidaan hyödyntää…

UUSI! Hajuerottelun perusteita -kurssi

Hajuerottelun perusteita -kurssi hajutyöskentelystä kiinnostuneille. Keskiviikko iltaisin klo 18-20 6.,13.,20. ja 27.4.2022 Kurssi järjestetään, jos osallistujia on vähintään neljä. Kurssilla käydään läpi asioita ja yksityiskohtia, jotka tulisi ottaa huomioon, kun koulutetaan koiraa hajutyöskentelyyn. Esimerkkinä harjoituksen kesto, palkkion ajoitus, laatu, suunta, määrä sekä hajujen laatu, voimakkuus, kontaminaatio yms. Alkukoulutus menetelmineen sekä hajujen käsittelyyn liittyvät asiat ovat…

Hajuerottelun perusteita -kurssi

Hajuerottelun perusteita -kurssi hajutyöskentelystä kiinnostuneille. Keskiviikko iltaisin klo 18-20 9.,16.,23. ja 30.3.2022 Kurssi järjestetään, jos osallistujia on vähintään neljä. Kurssilla käydään läpi asioita ja yksityiskohtia, jotka tulisi ottaa huomioon, kun koulutetaan koiraa hajutyöskentelyyn. Esimerkkinä harjoituksen kesto, palkkion ajoitus, laatu, suunta, määrä sekä hajujen laatu, voimakkuus, kontaminaatio yms. Alkukoulutus menetelmineen sekä hajujen käsittelyyn liittyvät asiat ovat…

Lue ELT dosentti Anna Hielm-Björkmanin haastattelu 10.2.2022

Hei Helsingin Yliopiston koronakoirien päätutkija, ELT dosentti Anna Hielm-Björkman, tuliko koskaan selväksi, löytääkö koronakoira koronapotilaan terveiden joukosta? Itse kontrolloitu, tupla- (tai oikeastaan tripla-) sokko validaatiokoe koronakoirien osaamisesta tehtiin keväällä 2021 ja se tehtiin operationaalisena kenttäkokeena koirien ”työpaikalla” lentokentällä. Ja koirat osasivat loistavasti, varsinkin sen ajan näytteet, joita ne olivat harjoitelleet ja joiden kanssa olimme opettaneet koiria, eli…

Hajuerottelun perusteita -kurssi

Hajuerottelun perusteita -kurssi hajutyöskentelystä kiinnostuneille. Keskiviikko iltaisin klo 18-20 9,16,23.2 ja 2.3.2022 Kurssi järjestetään, jos osallistujia on vähintään neljä. Kurssilla käydään läpi asioita ja yksityiskohtia, jotka tulisi ottaa huomioon, kun koulutetaan koiraa hajutyöskentelyyn. Esimerkkinä harjoituksen kesto, palkkion ajoitus, laatu, suunta, määrä sekä hajujen laatu, voimakkuus, kontaminaatio yms. Alkukoulutus menetelmineen sekä hajujen käsittelyyn liittyvät asiat ovat…